Welkom op de website van de Wiarda familievereniging!

Een familie met Friese wortels en bijna 350 levende nazaten. De familie Wiarda gaat terug tot ver voor 1369 maar v.w.b. geschreven en gedocumenteerde bronnen houdt de familie het startjaar 1369 aan. In dat jaar werd Feddeko D. Wiarda door de lokale rechtbank gemaand om Ludolf Jarigsma en zijn mannen vrij te laten.

Onze familievereniging werd op 23 mei 1965 opgericht en sindsdien komt de familie periodiek bij elkaar om de onderlinge familie banden te onderhouden en te versterken.

Op deze website vind u meer informatie over de bijeenkomsten van de familievereniging , haar geschiedenis , het bestuur en het lidmaatschap.

Op het open gedeelte van deze website vindt u informatie over de geschiedenis van onze familie vanaf onze stamvader Sjoerd Wiarda, ook de geschiedenis van de voormalige Wiarda State (Goutum, Friesland) wordt beschreven en het ontstaan van de verschillende familie takken waaronder de Duitse tak. Ook wordt er beschreven hoe een deel van de familie in Duitsland in de adelstand werd opgenomen (Von Wiarda) . De familie Wiarda vindt u terug in bijna alle werelddelen. Naast Europa zijn er ook vertakkingen met uitgebreide Wiarda families in Australië en Noord Amerika.

In het gedeelte van bekende Wiarda’s zijn een aantal beschrijvingen van bekende Wiarda’s opgenomen die belangrijke maatschappelijke functies hebben uitgeoefend in de geschiedenis of die meer recent, belangrijk zijn geweest voor onze familie vereniging.

Indien u lid bent van onze vereniging ontvangt u onze nieuwsbrief als opvolger van het tijdschrift Wiarda Mededelingen. Tevens kunt u inloggen en informatie vinden over de gehele stamboom vanaf 1369 en een overzicht van de huidige Wiarda’s en archieven van de vereniging vanaf 1965. In de Nieuwsbrief kunt u ook informatie over de bijeenkomsten van de familievereniging vinden en worden er diverse publicaties opgenomen van Wiarda’s over de hele wereld.