Familie dag 1 juni 2019 Goutum - 650 jaar Wiarda

Contact Familievereniging Wiarda

Facebook

facebook.com/groups/Wiarda/

Contact Formulier

Voorzitter Familievereniging Wiarda

Siurt von Wiarda

Tak 1/08

Secretaris Duitsland

Siurt von Wiarda

Tak 1/08

Voorzitter afdeling Nederland

Ariëtte Wiarda

Tak 4/5 - 14

Genealoog & Archivaris

Niels Wiarda

Tak 4-5 / 66

Secretaris afdeling Nederland

-

Website

Tjalling Yme Wiarda

Tak 4-5 / 16

Takoudsten en plaatsvervangers

Tak 1
Siurt von Wiarda (1/08), Edzard von WIarda (1/22)
Tak 2
Enno Wiarda (2/05), Matthias Wiarda (2/06)
Tak 3
Hendrik Schulze Boïng (3/03b)
Tak 4/5
Ariëtte Wiarda (4/5-14), Sandra Wiarda (4/5-64)
Tak 6
Gurbe Wiarda (6/81), Laura Wiarda (6/81a)
Tak 7
Frits Wiarda (7/02)
Tak oudsten Vergadering, Nederland, November 2019
Tak oudsten Vergadering, Nederland, November 2019

Deze website is tot stand gekomen door bijdragen van de volgende familieleden:

Jaime L. Sliker / Nancy Sliker, Kirsten Silvestri & Linda Kay groep Uta Wiarda & Tjalling Y., Ties & Tjalling O. Wiarda groep & Niels Wiarda, Sybren Wiarda, Willem Wiarda & Ariette Wiarda, Siurt von Wiarda, Sjoerd Wiarda
Enno Wiarda, Eeke Wiarda, Frits Wiarda, Kunna Maria Stibbe Wiarda; Hiltsje Wiarda, Jelle Wiarda, Ben Wiarda, Jan Wiarda, Minthia von Wiarda, Hyltsje Wiarda, Sandra Wiarda
Dean Wiarda, Edzard Wiarda, Mathias Wiarda, Wiardien Wiarda, Wendy, Richard, Sam & Rene Smallwood groep, Felicity Maton (Forster), Elizabeth Kelly (Forster), Minthia Wiarda & Jent Wiarda